คำตอบ

การเคลือบแคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้เป็นสารเติมแต่งในพลาสติก ช่วยเกี่ยวกับการกระจายตัว (rheology) เพิ่มคุณสมบัติการไหล ลดการถูกกัดกร่อน ฯลฯ สารที่ใช้เคลือบ คือ stearic acid หรือ calcium stearate หรือเรซิน วิธีเคลือบคือเติม stearic acid ใน calcium carbonate ที่ถูกทำให้ร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของ stearic acid ตัว stearate จะทำปฏิกริยากับผิวของ แคลเซียมคาร์บอเนตเกิดเป็นชั้น Monomolecular layer

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. Katz, Harry S.and Milewski, John V. eds. Handbook of fillers for plastics. 2nd ed. V.2. New York : Van Nostrand Reinhold, 1987. (668.4 KAT 2nd ed. V.2 Ref.)

2. Encyclopedia of PVC, v. 2 : compound design and additives. / edited by Leonard I. Nass and Charles A. Heiberger. 2nd ed. V.2. New York : Mercel Dekker, 1988. (668.4237 NAS 2nd ed. V.2 Ref)