คำตอบ

กัญชง มีชื่อสามัญคือ Hemp มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Canabis satival.subsp.sativa จัดอยู่ในวงศ์กัญชา Canabaceae กัญชง+กัญชา มักจะเข้าใจผิดว่า กัญชง คือ กัญชา ความคล้ายคลึงกันในด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ แต่กัญชงไม่มีสารเสพติด มักจะนิยมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถักทอ โดยเส้นใยกัญชงมีความอ่อนและเรียงยาวมากที่สุด จากการทดสอบเปรียบเทียบกับเส้นใยจากพืชกลุ่ม Ramie (Bochmenianievea) และเส้นใยจากปอและฝ้าย พบว่า เส้ยใยกัญชงมีลักษณะเรียวยาวแต่บางเป็น 1/3 ของเส้นใยปอ ดังนั้น โพรงที่เรียวและยาวที่เกิดจากการที่โพรงเล็กๆ เหล่านั้นจะคายและดูดซับเหงื่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดอุณหภูมิลง 5 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิโดยรวม ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย และสามารถลดรังสียูวีได้ 100 %

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีชาวบ้าน. กัญชง.ปีที่ 30, ฉบับที่ 666, (มีนาคม), 2561, หน้า 91.