คำตอบ : มะแขว่นเป็นพืชเครื่องเทศชนิดหนึ่ง ที่พบมากทางภาคเหนือของไทย และมะแขว่นนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารเหนือแทบทุกชนิด สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และสรรพคุณ พบว่า น้ำมันหอมระเหยสกัดจากเมล็ดมะแขว่นมีฤทธิ์ต้านการอักเสบบนผิวหนังได้ น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากผลมีฤทธิ์ในการขับพยาธิลำไส้ สรรพคุณทางยาแผนโบราณ ใช้รากและเนื้อไม้เป็นยาขับลมในลำไส้ ลมขึ้น ลดความดัน ส่ว เมล็ด สามารถสกัดน้ำมันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ ขับลม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมการการผลิตพืชสมุนไพร. มะแขว่น เครื่องเทศชาวเหนือ. เทคโนโลยีชาวบ้าน. ปีที่ 23, ฉบับที่ 495 (มกราคม), 2554, หน้า 85.