คำตอบ : น้ำมันอะโวกาโดเป็นน้ำมันที่อยู่ในเนื้อของผลอะโวกาโด น้ำมันนี้สามารถบริโภคได้ มีราคาแพง และมีภาพลักษณ์สูง มักจะใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งวิธีการสกัดน้ำมัน 2 วิธี คือ การสกัดด้วยตัวทำละลาย (เฮกเซน ปิโตรเลียมอีเทอร์) และการสกัดด้วยวิธีทางกล (การใช้แรงบีบ การใช้แรงเหวี่ยง) 

น้ำมันอะโวกาโดได้จากชั้น mesocarp tissue ของผลอะโวกาโด น้ำมันในอะโวกาโดมีประมาณร้อยละ 5-30 ผลของอะโวกาโดแก่จะมีปริมาณน้ำมันมากกว่าผลอ่อน น้ำมันอะโวกาโดยังอุดมด้วย วิตามินเอ ดี และบีบางตัว (บี 2 และ บี 6) และไฟโทสเตอรอล (phytosterol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนจากพืช จะช่วยทำให้น้ำมันกระจายตัวบนผิวหนังได้ดี เพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจน เพิ่มน้ำ และน้ำมันในผิวหนัง จึงมีเครื่องสำอางหลายชนิดที่นิยมใช้น้ำมันอะโวกาโดเป็นส่วนผสม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : นารินทร์ จันทร์สว่าง. น้ำมันอะโวกาโดกับความงาม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 20, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน), 2548, หน้า59.