คำตอบ : แป้งนัว ผงนัว ผงแซบ เกิดจากส่วนผสมหลักๆ 3 ส่วน คือ พืชผักพื้นบ้าน สมุนไพร และข้าว ที่นำมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดกลิ่น สี และรสชาติที่สามารถออกแบบได้ เพื่อให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท การทำแป้งนัว ผงนัว และผงแวบให้มีรสชาติต่างๆส่วนสำคัญคือการรู้จักรสชาติและสรรพคุณของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่จะนำมาใช้ ตัวอย่างผักพื้นบ้าน-สมุนไพร ที่เป็นวัตถุดิบในการทำผงนัว เช่น ใบผักหวานบ้าน ใบมะรุม ใบหม่อน ใบกระเทียม ใบกุยช่าย ใบกระเจี๊ยบ ใบส้มป่อย ใบชะมวง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สมุนไพรใช้ปรุงรสในการทำแป้งนัวและผงนัว. เกษตรกรธรรมชาติ. ฉบับที่ 4, 2549, หน้า 39-40.