คำตอบ : ทองแดงมีเลขอะตอม 29 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน (valence electron) 1 ตัว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทองแดงมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้มากกว่าทองและเงิน  โดยไอออนของทองแดงสามารถทำปฏิกิริยาและทำลายลิพิดเมมเบรน (Lipid membrane) ซึ่งเป็นเหมือนเกราะป้องกันเซลล์ไวรัสได้ นอกจากนี้ไอออนทองแดงยังสามารถเข้าไปทำลาย DNA และ RNA ภายในเซลล์ไวรัสได้อีกด้วย

เอกสารเกี่ยวข้อง : ทองแดงมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้หรือไม่. NSM Science Magazine, ปีที่19, ฉบับที่ 216 (มิถุนายน 2563), หน้าที่ 57.