คำตอบ : สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นกำเนิด เป็นเซลล์อ่อน มีศักยภาพที่จะเพิ่มจำนวนตัวเองขึ้นมาใหม่ได้อีก (self regeneration) เพิ่มจำนวนมากขึ้น  และสามารถพัฒนาให้กลายเป็นเซลล์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติของ สเต็มเซลล์  ก็จะมีลักษณะพิเศษรวม 3 ประการด้วยกันคือ

  1. สเต็มเซลล์จะไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจง
  2. สเต็มเซลล์สามารถแบ่งตัวเอและผลิตสเต็มเซลล์ใหมเหมือนตัวเองทุกย่างได้เป็นเวลานาน
  3. สเต็มเซลล์สามารถเปลี่ยนตัวเอง ไปเป็นเซลล์ที่พัฒนาแล้วเมื่อได้รับคำแนะนำเป็นรหัสสัญญาณจากภายในหรือภายนอกเซลล์

เอกสารเกี่ยวข้อง : สมศักดิ์  วรคามิน. สเต็มเซลล์ : ยาเพื่ออนาคต. กรุงเทพฯ. สามเจริญพาณิชย์. 2552 หน้า38-39.