New List

'เวอร์จิน' ทดสอบไฮเปอร์ลูปแบบใช้มนุษย์ครั้งแรก ตั้งเป้าให้บริการก่อนสิ้นทศวรรษนี้


บริษัทเวอร์จิน ไฮเปอร์ลูป (Virgin Hyperloop) ของมหาเศรษฐีริชาร์ด แบรนสัน สิ้นสุดก

Science & Technology Information: One Stop Services

บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          เป็นการจัดบ

รายงานประจำปี 2561  กรมวิทยาศาสตร์บริการ


รายงานประจำปี 2561 (annual report 2018)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย สำนักงานเลขานุการกร

mobile application

เป็น Application ที่สำนักหอสมุดฯได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริ

รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2560


 รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2560
จัดทำโดย สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทย

Thai Science Bulletin Vol.7 No.1 1952

Thai Science Bulletin Vol.7 No.1 1952 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2563

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิ

ปากกาลบได้

ปากกาลบได้ [WO 2014/003,101]  Abstract    Fulltext

abstract : ปากกาลูกลื่นนี้สามารถเขียนแล้วลบได้

Website : ข่าวรอบรั้ว วท.

ชื่อเรื่อง : Website : ข่าวรอบรั้ว วท.
ผู้แต่ง : อัญญาดา ตั้งดวงดี
ผู้แต่งร่วม

Science สไตล์สนุก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ชื่อเรื่อง
:  Science สไตล์สนุก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ


ผู้แต่ง
:  สุบงกช

คำถาม : หากร่างกายขาดไบโอติน (Biotin) จะมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้าง และอาหารชนิดใดบ้างที่มี Biotin

คำตอบ : หากร่างกายขาด Biotin จะมีอาการ ผมร่วง, เหี่ยวย่น,  หรือมีรอยตีนกาก่อน

ศาสตร์อาหารสู่นวัตกรรมลดขยะ

Author : พิชญาภา ราชธรรมมา และอังค์วรา พูลเกษม.Source : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริกา

อียูยื่นฟ้อง 'แอมะซอน' ใช้ข้อมูลออนไลน์สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง


คณะกรรมาธิการบริหารของสหภาพยุโรป ยื่นฟ้องบริษัทเทคโนโลยี แอมะซอน (Amazon)

Application

Intranet database is the database that the agency. Has information about e-book, Articles Report, Statistic and Standards about Sciencific and Technology


Taylor&Francis Platform
Ta…

Service Fees

อัตราค่าบริการบริการ
ค่าบริการ


ค่าธรรมเนียม (บาท)
ค่าเอกสาร

รายงานประจำปี 2560  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานประจำปี 2560 (annual report 2017)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย สำนักงานเลขานุการกรม

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP


 สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
จัด

วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับ 8 (Bulletin of Applied Science 2019)

วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับ 8 (Bulletin of Applied Science 2019)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิม

สุราจากกระเทียม

สุราจากกระเทียม [US 2006/0,240,157]  Abstract    Fulltext

abstract : สุรานี้ผลิตโดยการนำกลีบกระเทีย

Extraction of antioxidants from fruit waste [Patent]

กรรมวิธีสกัดสารต้านออกซิเดชันจากเปลือกผลไม้
กรรมวิธีสกัดสารพอลิฟีนอ

คำถาม :  พลาสติกนาโนคอมโพสิตคืออะไร  มีสมบัติโดดเด่นอย่างไร

คำตอบ : พลาสติกนาโนคอมโพสิตคือ โพลิเมอร์ผสมหรือคอมพาวด์ที่มีองค์ประกอ

ไฮโดรเจน : พร้อมแล้วหรือยังรถยนต์พลังไฮโดรเจน?

ชื่อเรื่อง : ไฮโดรเจน : พร้อมแล้วหรือยังรถยนต์พลังไฮโดรเจน?
ผู้แต่ง

ศัพท์วิทย์น่ารู้ ระบบหน่วยการวัดสากล (International System of Units, SI)
ชื่อเรื่อง
:  ศัพท์วิทย์น่ารู้ ระบบหน่วยการวัดสากล (International System of Units,

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร

Author : วิชชภรณ์ แกระวงค์.Source : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 68, 211 (ก.ย. 2562) 31-32Abstract :

ไอเดียบรรเจิด! เพิ่มภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น “มลพิษของก้นบุหรี่ต่อสิ่งแวดล้อม”

     แคมเปญของศิลปินชาวฝรั่งเศส alice amiel นำเสนอข้อความในเชิงป้องกันทางนิเว

'โซเชียลมีเดีย' ต้านข้อมูลผิด ๆ จากการเลือกตั้งสหรัฐฯ ได้หรือไม่?


ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้ให้บริการโซเชีย

Reference Services

บริการค้นเรื่องทางวิชาการ
เป็นบริการค้นเรื่องตามขอบข่ายและความต้องก

รายงานประจำปี 2559  กรมวิทยาศาสตร์บริการ


รายงานประจำปี 2559 (annual report 2016)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย สำนักงานเลขานุการกร

วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7


วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561
จัดทำโดย สำนักงานเลขานุก

วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับ 4 (Bulletin of Applied Science 2015)

วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับ 4 (Bulletin of Applied Science 2015)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับที่ 210

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับที่ 211
ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิ

Online Databases

Intranet database is the database that the agency. Has information about e-book, Articles Report and Standards about Sciences and Technology
ACS Publications 2020
Reference Guide…

ไม้จิ้มฟัน/ไม้เสียบอาหารบริโภคได้

ไม้จิ้มฟัน/ไม้เสียบอาหารบริโภคได้ [US 2005/0,202,128]  Abstract    Fulltext

abstract : ไม้จิ้มฟันหร

Method for recycling polymeric film [Patent]

กรรมวิธีรีไซเคิลฟิล์มพลาสติก
การผลิตเม็ดพลาสติกที่มีเส้นใย 5-10…

คำถาม  : ผลมะม่วงหิมพานต์มีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

คำตอบ
1 ผลมะม่วงหิมพานต์มีสารอะนาคาร์ดิค แอซิด ที่ต่อต้านการเจริญของเ

การบริโภคอาหารทอดที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ

ชื่อเรื่อง : การบริโภคอาหารทอดที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ
ผู้แต่ง : ขนิษฐา

รอบรู้ รอบโลก Eskilstuna: เมืองต้นแบบของการจัดการขยะ
ชื่อเรื่อง
:  รอบรู้ รอบโลก Eskilstuna: เมืองต้นแบบของการจัดการขยะ


ผู้แต่ง
:

กระดาษบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานอันตรายมากกว่าที่คิด

Author : หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง และดารัตน์ พัฒนะกุลกำจร.Source : วารสารกรมวิทยาศาส

กระดาษเช็ดอเนกประสงค์

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : กระดาษเช็ดอเนกประสงค์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : MULTI-PU…

การศึกษาแนะ 'ที-เซลล์' มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับโคโรนาไวรัส

การศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้แสดงว่าผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้

สุดล้ำ! นักวิทย์ฯใช้ปัญญาประดิษฐ์ “ตรวจจับโควิดผ่านเสียงไอ”

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อการวินิจฉัยโรคต่างๆ