ชื่อเรื่อง : ระบบรีไซเคิลกระดาษคาร์บอน

ผู้แต่ง : Wohlert, Andrew M.

แหล่งข้อมูล : US 4,045,243

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The carbon-wax coating is removed from carbon paper by sequentially immersing the coated paper in hot aqueous baths, the paper being squeeze-dried prior to immersion in each bath after the first. Ultrasonic vibrations are applied to the first bath to mutually separate the individual pieces of the paper.

บทคัดย่อ (ไทย) : คาร์บอนแว๊กซ์ที่เคลือบจะถูกแยกออกจากกระดาษคาร์บอนโดยแช่กระดาษที่ถูกเคลือบลงในบ่อน้ำร้อนตามลำดับ กระดาษจะถูกบีบให้แห้งก่อนนำไปแช่ต่อไปในแต่ละบ่อ และใช้การสั่นสะเทือนโดยวิธีอัลตร้าโซนิกในบ่อแรกเพื่อแยกกระดาษแต่ละแผ่น

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4045243A1.pdf