คำตอบ

ในการนำสมุนไพรมามาทำผลิตภัณฑ์เวชสำอางนั้น พบว่ามีปัญหาเช่น 
1. สีและกลิ่นของสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์ไม่เป็นที่ยอมรับ จึงไม่สามารถใส่ในปริมาณมากได้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร
2. สารออกฤทธิ์มีความไม่คงตัว ไม่ทนต่อแสง ไม่ทนต่อความร้อน พืชบางชนิดมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่เหมาะในการนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง แต่เนื่องจากสารออกฤทธิ์ไม่คงตัว จึงทำให้ผลิตภัณฑ์หมดอายุเร็ว 
3. การระคายเคืองต่อผิวหนังและผลข้างเคียงคือ กระตุ้นทำให้เกิดสิว ผิวหนังอักเสบบวมแดง เช่นน้ำมันหอมระเหย ควรทำสอบประเมินความปลอดภัยให้แน่ชัดก่อนนำไปใช้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อุบล ฤกษ์อ่ำ.  สมุนไพรกับเวชสำอาง.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, (กรกฏาคม-กันยายน) 2553, หน้า 34.