คำตอบ

กะทกรก มีชื่อวิทยาศาสตร์  Passiflora foetida Linn. หรือผักโบ้ง เป็นพืชเถาเลื้อยขึ้นตามที่รกร้าง ผลมีรสหวานอมเปรี้ยวคล้ายกะทกรกฝรั่งหรือเสาวรส (Passiflor edulis Sims) แต่มีขนาดผลเล็กกว่ามาก มีสรรพคุณเป็นยานอนหลับที่ดี โดยนำใบและยอดอ่อนมาต้มรับประทานเป็นผัก.

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท.  ฉบับที่ 108, (กรกฎาคม-กันยายน) 2552, หน้า 4.