คำตอบ

เครื่องดื่มบรรจุพลาสติกจะมีอายุในการเก็บรักษาสั้นกว่าเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดแก้วหรือกระป๋อง เพราะพลาสติกใช้การบรรจุเย็น ซึ่งทำให้เครื่องดื่มมีอายุการเก็บรักษาน้อยกว่าการบรรจุแบบอื่น แต่ข้อดีของพลาสติก คือ สามารถขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบ ไม่มีข้อจำกัดทางด้านปริมาณการบรรจุ สามารถเลือกความใสหรือความขุ่นได้ตามความต้องการ และราคาค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับกระป๋อง อย่างไรก็ตาม การเลือกวิธีการบรรจุสำหรับพลาสติกบางประเภทไม่มีความคงรูปหรือไม่สามารถรับแรงกดในการดึงสุญญากาศได้ และพลาสติกอาจเกิดการเปลี่ยนรูปได้ในระหว่างการบรรจุ เพราะผิวของภาชนะบรรจุของพลาสติกบางเกินไป

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการบรรจุเครื่องดื่ม. Food Focus Thailand. ปีที่13, ฉบับที่ 149, 2561, หน้า83.