นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พ.ศ.2564 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 มี.ค.2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามและมอบเอกสารเพื่อดำเนินงานของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) ให้กับ นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ในนามรัฐบาลประเทศเยอรมัน โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินการยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพิธีการจัดในรูปแบบออนไลน์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถานทูตเยอรมัน

ทส.คาดขยะหน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้นมาก จากการแพร่ COVID-19 รอบใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งอย่างถูกวิธี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเมินตัวเลขปี 63 เฉลี่ย1,800 ล้านชิ้นต่อเดือนจากประชากร 60 ล้านคน

.

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต “เปิดคลินิกกัญชา” อย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการยาทางการแพทย์แผนไทย 16 ตำรับ