ในวันนี้ (18 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเพิ่มพื้นที่ในอีก 3 จังหวัด จากประกาศก่อนหน้านี้ 10 จังหวัด พร้อมมาตรการล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวเพิ่มเติม

อาหารเป็นสิ่งที่เชื่อมสัมพันธ์และมิตรภาพลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับสุนัขมานานนับหมื่นปี แม้ในทุกวันนี้เราก็ยังแสดงความรักด้วยการให้อาหารและขนมกินเล่นสารพัดชนิดกับเจ้าตูบตัวโปรด

ผลการศึกษาในสหราชอาณาจักรพบว่าผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า 50 ปี ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคโควิด-19 มีโอกาสที่จะมีอาการแทรกซ้อนเกือบทุกอย่างเช่นเดียวกับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แบบผสมสูตร โดยเอาวัคซีนต่างชนิดมาฉีดให้เป็นเข็มที่ 2 หรือเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนั้น กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วโลก