"ประจิน" เผย เร่งออกแบบโรงเรือนกัญชาต้นแบบ ราคาถูก ให้เกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนขออนุญาตปลูก ชู อภัยภูเบศรต้นแบบผลิตสมุนไพรจากพืชกัญชา
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และเนเธอร์แลนด์

วันนี้ (20 พ.ย.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าว่า “โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมในพื้นที่และเมือง