Thai Title : ส้มโอขาวแตงกวา ไม้ผลเฉพาะถิ่น พืชเศรษฐกิจเงินแสน ที่ชัยนาท
Author : พัฒนา นรมาศ.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 678 (ก.ย. 2561) 62-64
Abstract : ส้มโอขาวแตงกวาเป็นไม้ผลเฉพาะถิ่นและเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดชัยนาทเพื่อพัฒนาการปลูกและให้ได้ส้มโอขาวแตงกกวาคุณภาพ ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เนื้อกุ้งใหญ่ สีน้ำผึ่งทอง เนื้อนุ่ม รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวอร่อยเป็ฯที่ต้องการทางตลาด จึงนำมาสู่การผลิตส้มโอขาวแตงกวาจีไอ หรือ GI (Geographical Individual) ที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรและผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม GAP (Good Agriculture Practice) ทำให้ไม้ผลท้องถิ่นพันธุ์ดั้งเดิมคุณภาพดี และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญให้คงอยู่คู่กับจังหวัดชัยนาทต่อไป.

Subject : ส้มโอ -- ชัยนาท. ส้มโอ -- การปลูก.