English Title : How to buy meat, milk and chicken?
Author : กองบรรณาธิการกสิกร
Sourceกสิกร ปีที่ 85 ฉบับที่ 3 (พ.ค. - มิ.ย. 2555) หน้า 45-49
Abstract : เนื้อสุกรที่ดีจะมีสีชมพูปนแดงเรื่อๆ นุ่ม ผิวเป็นมัน เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือเป็นเมือกลื่น ไม่ช้ำเลือด ไม่แห้ง ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าหรือมีสีเขียว และส่วนที่เป็นมันแข็ง ควรเป็นสีขาวขุ่น ถ้าเป็นเนื้อสุกรแช่เย็น ควรดูวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่ควรเกิน 3 วัน นับจากวันที่ผลิตถึงวันที่ซื้อ การเลือกซื้อเนื้อโค/กระบือ ควรมีสีแดงคล้ำเล็กน้อย มีไขมันแทรกกระจายอยู่ในชิ้นเนื้อ ถ้าเป็นเนื้อที่ติดมันควรมีสีขาวครีมในโคอายุน้อย ถ้าสีเหลืองมักเป็นโคแก่ หรือ โคนมที่อายุพ้นวัยให้นมแล้วความแตกต่างระหว่างเนื้อโคกับเนื้อกระบือ เนื้อโคมีสีแดงสด เนื้อแน่นละเอียด มันโคสีเหลือง เนื้อกระบือมีลายเส้นของกล้ามเนื้อหยาบ เนื้อเหนียวกว่าและมีสีคล้ำกว่าเนื้อโค มันที่ติดเนื้อกระบือจะมีสีขาว การเลือกซื้อไก่/เป็ด ควรมีเนื้อแน่น ผิวตึงไม่เหี่ยวย่น สีเนื้อสด ไม่ซีดหรือมีจ้ำเขียวๆ ใต้ปีกขาตรงลำคอที่ต่อกับลำตัวต้องไม่มีสีคล้ำๆลูกตาไม่ลึกบุ๋ม ไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วนเนื้อเป็ดควรเลือกเป็ดที่อ้วนและหากปากและตีนเป็ดมีสีเหลืองแสดงว่าเป็ดอ่อน ถ้ามีสีดำแสดงว่าเป็นเป็ดแก่เนื้อจะเหนียวและมีกลิ่นสาบมากการเลือกซื้อนม ควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม โดยการอ่านข้อมูลบนฉลาก ซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มทุกประเภทต้องแสดงคุณค่าทางอาหาร ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ ภาชนะบรรจุต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่บวม ไม่ฉีกขาด หลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์นมจากร้านค้าที่มีการจำหน่ายนมพร้อมดื่มที่ไม่เหมาะสม เช่น ตู้แช่ หรือสถานที่เก็บไม่เหมาะสม การเลือกซื้อไข่ เปลือกไข่ต้องสะอาด ผิวเรียบ แข็ง ไม่บางหรือนิ่ม ไม่มีรอยแตกหรือบุบ ไข่ที่สด เปลือกไข่จะมีผิวคล้ายแป้งฉาบอยู่ หากเปลือกไข่ลื่นมักแสดงว่าเป็นไข่เก่า ขนาดของไข่จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่าทางอาหารในไข่ เพราะไข่ฟองโตย่อมมีสารอาหารมากกว่าไข่ฟองเล็ก ไข่ที่สดใหม่หากส่องดูกับแสงแดดจะมีสีออกแดงเล็กน้อย โปร่งแสง เห็นไข่แดงกับไข่ขาวแยกกันอย่างชัดเจน ไข่ที่เสียจะทึบแสง ไข่แดงกระจายตัว ควรเก็บไข่ไว้ในที่เย็น อุณหภูมิประมาณ 5 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า แต่ไม่ควรแช่แข็ง การวางไข่ให้เอาด้านแหลมลง เพราะไข่แดงซึ่งมีน้ำหนักเบาจะลอยขึ้น จะได้ไม่กระทบกับเปลือกไข่

Subjectนม--การเลือกซื้อ,นม--การเก็บและรักษา, ไข่--การเลือกซื้อ, ไข่--การเก็บและรักษา, เนื้อสัตว์--การเลือกซื้อ, เนื้อสัตว์--การเก็บและรักษา