English Title : Menopausal woman and Omega-3.
SourceAjinomoto Science & Technology Newsletter ฉบับที่ 128 ว/ด/ป 2552 หน้า 1-2
Abstractทีมนักวิจัยของคณะแพทย์ศาสตร์แห่ง Laval University ประเทศแคนาดา ทำการศึกษาถึงประสิทธิผลของโอเมกา-3 ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อการบำบัดอาการวัยทอง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือผู้หญิงวัยทอง กลุ่มแรก จะได้รับอาหารเสริมแบบแคปซูลที่มีกรดไขมันโอเมกา-3 วันละ 1 แคปซูลเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มที่สอง ได้รับอาหารเสริมแบบแคปซูลที่มีน้ำมันดอกทานตะวัน จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงวันทองที่ได้รับโอเมกา-3 อย่างต่อเนื่อง แสดงอาการเครียดและหงุดหงิดลดน้อยลง อาการวูบวาบต่อวันน้อยครั้งลง ดังนั้นโอเมกา-3 มีส่วนช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบในระดับใกล้เคียงกับการใช้วิธีบำบัดด้วยฮอร์โมน และการใช้ยาระงับประสาท และยังพบว่าการได้รับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเช่นโอเมกา-3 และโอเมกา-6 จากการบริโภคอาหารแต่ละวันในปริมาณที่เหมาะสม มีส่วนช่วยลดอาการสูญเสียมวลกระดูกที่มักจะเกิดขึ้นในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนด้วย

Subjectกรดไขมันโอเมกา 3, วัยทอง