Author : ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 22, 628 (ส.ค. 2559) 108-109
Abstract : น้ำพริกจัดเป็นอาหารที่ผู้บริโภครู้จักเป็นอย่างดี การปรุงน้ำพริกในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่น น้ำพริกแบรนด์ปทุมทิพย์ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปทุมทิพย์ เทศบาลปากบาง ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีหลายชนิด เช่น น้ำพริกนรกแมงดา น้ำพริกแมงดา น้ำพริกนรกปลาย่าง น้ำพริกนรกปลาช่อน โดยใช้ปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นปลาประจำถิ่น เป็นวัตถุดิบ พร้อมกับเครื่องปรุงที่มีคุณภาพสด ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด.

Subjectน้ำพริกสำเร็จรูป--ผลิตภัณฑ์.