Author : วินดี้, นามแฝง
Sourceเส้นทางเศรษฐี 23, 417 (มิ.ย. 2560) 53
Abstract : พายแอปเปิ้ล มีส่วนประประกอบ 2 ส่วนคือ แป้งพาย ประกอบด้วย แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวกล้อง แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันฝรั่ง แซนแทนกัม ผงฟู เนยออร์แกนิก น้ำตาล น้ำเลมอน น้ำเย็น ส่วนไส้พาย ประกอบด้วย แอปเปิ้ลเขียว ซินนามอล น้ำตาลทรายแดง แป้งข้าวกล้อง โดยในบทความจะแสดงปริมาณส่วนผสมและวิธีการทำพายแอปเปิ้ลอย่างละเอียด

Subjectพายแอปเปิล. พายแอปเปิล--สูตร์.