Authorยศพิชา คชาชีวะ

Sourceเส้นทางเศรษฐี 25, 438 (มี.ค. 2562) 54-55

Abstractข้าวตัง คือ ข้าวที่สุกแล้วแต่แห้ง ปัจจุบันการทำข้าวตังจะต้มปลายข้าวหอมมะลิ ผสมปลายข้าวเหนียว หรือผสมแป้งมันละลายน้ำ แล้วนำไปเทบนแผ่นพลาสติก ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมหรือแผ่นกลม นำไปตากแดดให้แห้ง ก่อนนำมาทอด กรรมวิธีการทำหน้าตั้ง ใช้วิธีเดียวกับการทำหลน โดยทำให้ออกรสเค็มหวาน ซึ่งในบทความมีส่วนผสมและกรรมวิธีการทำหลนเต้าเจี้ยวและข้าวตังหน้าตั้ง อย่างละเอียดด้วย

Subjectข้าวตัง. การปรุงอาหาร (ข้าว).