Authorจิรวรรณ โรจนพรทิพย์

Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 700 (ส.ค. 2562) 58-60

Abstractกล้วยน้ำว้าเขียว ของจังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะเด่น คือ ลำต้นไม่ใหญ่ เครือใหญ่ ผลใหญ่ เปลือกสีเขียว เนื้อกล้วยมีรสหวาน เมล็ดไม่ใหญ่ กล้วยน้ำว้าเขียวนิยมนำไปแปรรูปเป็นของหวานและของคาว เช่น กล้วยแขก กล้วยกวน กล้วยอบ นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเขียว เป็นเครื่องดื่มผงกล้วยสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพภายใต้ยี่ห้อ “ดีปาษณะ” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีอินนูลินและโอลิโคฟลุกโตส มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหาร ป้องกันการเกิดโรคกระเพาะ ลดกรดไหลย้อน เครื่องดื่มผงกล้วยสำเร็จรูปนี้มีหลายรสชาติ เช่น รสนมถั่วเหลือง รสนม รสโกโก้ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 ปี 3 เดือน

Subjectกล้วย. กล้วย -- การแปรรูป.