Author : พัชรพร องค์สรณะคมกุล.
Source : เส้นทางเศรษฐี 25, 442 (ก.ค. 2562) 76-77
Abstract : กาแฟขี้ควาย เป็นกาแฟที่คิดค้นโดยคุณสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ อาจารย์หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยนำเมล็ดกาแฟผสมกับฝักจามจุรีและกากน้ำตาลหมักให้มีรสหวานอมเปรี้ยว นำมาให้ควายกิน เมื่อควายกินเม็ดกาแฟ เม็ดกาแฟจะถูกย่อยและขับถ่าย จากนั้นนำไปผสมกับปลายข้าวให้ไก่กิน จะมองเห็นเม็ดกาแฟชัดขึ้น นำเม็ดกาแฟที่ได้มาล้างน้ำ แกะเปลือกล้างเมือก แล้วผึ่งให้แห้งทิ้งไว้ประมาณ 4 เดือน เพื่อให้ได้รสชาติและความหอมสามารถนำไปคั่วชงได้ โดยกาแฟขี้ควายจะมีรสชาติขมและเปรี้ยว จำหน่ายกิโลกรัมละ 10,000 บาท ขนาด 50 กรัม ราคา 500 บาท ผู้สนใจสามารถไปชิมได้ที่ปางควาย บ้านห้วยน้ำราด อำเภอแม่จันทร์ จังหวัดเชียงราย.

Subject : กาแฟ. กาแฟขี้ควาย.