Author : กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ.
Source : ฉลาดซื้อ 26, 224 (ต.ค. 2562) 33-39
Abstract : ชีส (Cheese) หรือเนยแข็ง มีมากกว่า 3,000 ชนิด อาจจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ เนยแข็งแบบนุ่มหรือชีสนุ่ม (Soft cheese) เช่น บี ครีมชีส เนยแข็งแบบกึ่งแข็งกึ่งนุ่ม (Semi cheese) เช่น มอสซาเรลลา บลูชีส และเนยแข็งแบบแข็งหรือฮาร์ดชีส (Hard cheese) เช่น พาร์เมซาน เชดดา สวิสชีส ส่วนโพรเซสชีส (Processed cheese) คือ เนยแข็งซึ่งผ่านกรรมวิธีทำให้เล็กลง เติมสารอิมัลซิฟายและนำมาพาสเจอร์ไรซ์ แต่งสี กลิ่น รส หรือไม่ก็ได้ จาการสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์เนยแข็งทั้งหมด 51 ตัวอย่าง พบว่า ผลิตภัณฑ์เนยแข็งที่ทำจากนม 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการหมักบ่มนานจึงมีราคาแพง ผลิตภัณฑ์โพรเซสชีส ใช้เนยแข็ง น้ำนม และไขมันพืชในการแต่งเติมผลิตภัณฑ์จึงราคาไม่แพงและให้คุณค่าทางสารอาหารน้อยว่าชีสแท้.

Subject : ชีส. ผลิตภัณฑ์อาหาร. ฉลาก.