preview

Author : บรรลุ ศิริพานิช.

Source : หมอชาวบ้าน 41, 492 ( เม.ย. 2563) 81-83
Abstract : การที่จะมีสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรงได้นั้น ร่างกายต้องได้รับอาหารที่มีสัดส่วนครบถ้วน ซึ่งลักษณะการกินอาหารไม่ครบส่วนมีดังนี้ 1.กินอาหารที่มีกากไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอาการท้องผูก นำไปสู่อาการอึดอัด เบื่ออาหาร จึงควรกินผักใบเขียวและผลไม้ต่างๆ 2.การขาดแคลเซียม ส่งผลทำให้กระดูกเปราะ จึงควรกินอาหารที่มีแคลเซียมให้เพียงพอ เช่น นม กระดูกปลากรอบ 3. การขาดน้ำ ส่งผลทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เกิดภาวะเป็นกรดในน้ำเลือด จึงควรดื่มน้ำปริมาณที่เพียงพอต่อวัน 4.การขาดธาตุเหล็ก จะทำให้เกิดโรคเลือดจาง จึงควรกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ เมล็ดพืช 5.การขาดวิตามินซี ทำให้เกิดโรคเลือดจางได้เช่นกัน เพราะวิตามินซีจะดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกาย ดังนั้นร่างกายจึงควรได้รับผลไม้รสเปรี้ยวและผักเป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสม.


Subject : อาหาร. ใยอาหาร. สารอาหาร. แร่ธาตุในโภชนาการมนุษย์.

ที่มารูปภาพ : www.pixabay.com