Author : กองบรรณาธิการฉลาดซื้อ.
Source : ฉลาดซื้อ 26, 227 (ม.ค. 2563) 32-39
Abstract : จากการสุ่มเก็บตัวอย่างกุนเชียงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กุนเชียงหมู กุนเชียงไก่ และกุนเชียงปลา เพื่อทดสอบหาสารไนเตรท ไนไตรท์ ซึ่งเป็นสารตรึงสี (ช่วยให้มีสีแดงสวยและป้องกันการเน่าเสีย) และวัตถุกันเสีย 2 ชนิด ได้แก่ กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก พบว่า ทุกตัวอย่างปลอดภัย ไม่มีวัตถุเจือปนอาหารไนเตรท ไนไตรท์ กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิกเกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ การเลือกซื้อกุนเชียงควรเลือกที่เนื้อแน่น คงรูป ไม่มีโพรงอากาศ เนื้อสัตว์และมันสัตว์ผสมกันอย่างทั่วถึง มีสีตามธรรมชาติ และไม่มีสีผิดปกติ เช่น ซีด เขียวคล้ำ ดำ หรือรอยไหม้ ไม่มีกลิ่นอับหรือหืน ไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น เส้นผม ดิน กรวด ภาชนะบรรจุสะอาด ผนึกเรียบร้อย รวมทั้งเลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ

Subject : อาหาร. วัตถุกันเสีย. การปนเปื้อนในอาหาร.