Author : รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ และริญ เจริญศิริ.
Source : หมอชาวบ้าน 42, 494 (มิ.ย. 2563) 48-51
Abstract : กระถิน เป็นผักพื้นบ้าน ขึ้นอยู่ตามริมรั้ว ส่วนมากจะนิยมนำมาเป็นผักเครื่องเคียง ทั้งส่วนยอดอ่อนและเมล็ดอ่อน ซึ่งในบทความนี้ แนะนำเมนูสำหรับกินกับยอดกระถินคือ พล่ากุ้ง มีกรรมวิธีการทำพล่ากุ้งยอดกระถิน รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการอย่างละเอียด ซึ่งเป็นเมนูที่ให้พลังงานต่ำ เมื่อกินกับข้าวสวย 1 จาน ให้พลังงานเพียง 366 กิโลแคลอรี ให้ไขมันน้อยมากคิดเป็นร้อยละ 2 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคใน 1 วัน (แนะนำเฉลี่ยวันละ 65 กรัม) ส่วนปริมาณคอเลสเตอรอลที่มาจากเนื้อกุ้ง มีอยู่ร้อยละ 23 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภค คือไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน สำหรับโซเดียมจัดอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ คือมีประมาณร้อยละ 31 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภค คือ ไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม นอกจากนี้ เมนูพล่ากุ้งยอดกระถิน เป็นแหล่งที่ดีพอใช้ของวิตามินซีและมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูง เมนูนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดหรือคุมน้ำหนักตัว หรือผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง


Subject : กระถิน. อาหาร. พล่ากุ้งยอดกระถิน – แง่โภชนา.