Author : ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์.
Source : หมอชาวบ้าน 42, 494 (มิ.ย. 2563) 52-55
Abstract : มะเกี๋ยง จัดเป็นไม้ผลพื้นบ้านประจำถิ่น ที่มีการใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบน มีการใช้ประโยชน์หลากหลายลักษณะ ทั้งบริโภคผลสด ปลูกเป็นร่มเงา และใช้สอยจากเนื้อไม้ นอกจากนั้นส่วนต่างๆของต้นมะเกี๋ยงยังสามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรได้ด้วย เช่น ใช้เปลือกและรากมาใช้ในตำรารักษาโรคสันนิบาตแกมฝีเครือดำและยาสานขาง มะเกี๋ยงเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว ปกติจะให้เริ่มออกดอกติดผลหลังปลูกประมาณ 4 ปี ผลสุกของมะเกี๋ยงสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น น้ำมะเกี๋ยง พร้อมดื่ม ชาจากผลมะเกี๋ยง ไวน์มะเกี๋ยง แยมมะเกี๋ยง เยลลี่มะเกี๋ยง โยเกิร์ตมะเกี๋ยง สีสกัดจากผลมะเกี๋ยง (สีม่วง แดง น้ำเงิน ที่เกิดจากแอนโทไซยานิน) เจลล้างหน้า ครีมบำรุงมือ เป็นต้น ผลสุกของมะเกี๋ยงมีสารบีตาแคโรทีนในปริมาณสูง มีมากถึง 1,231 ไมโครกรัม/ 100 กรัมผลสุกสด ซึ่งพบว่ามีมากกว่าผลไม้กินสุกทุกชนิด.


Subject : พืช. มะเกี๋ยง. สมุนไพร. พืชสมุนไพร.

Author : กองบรรณาธิการฉลาดซื้อ.
Source : ฉลาดซื้อ 27, 232 (มิ.ย. 2563) 25-31
Abstract : ผลิตภัณฑ์สลัดครีม ส่วนมากใช้น้ำมันพืช (ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันถั่วเหลือง) น้ำส้มสายชู น้ำตาล และไข่ไก่ เป็นส่วนประกอบปริมาณไขมันที่ได้จากสลัดครีมจึงมาจากน้ำมันพืชเป็นส่วนใหญ่ นิตยสารฉลาดซื้อและโครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จึงสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สลัดครีม จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์จากร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก (Benzoic) กรดซอร์บิก (Sobic acid) และปริมาณไขมัน เพื่อเอาใจผู้บริโภคสายผักที่รักสุขภาพ ผลทดสอบปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์สลัดครีม พบว่า อเมริกา คลาสสิค แรนส์ มีปริมาณไขมันทั้งหมดน้อยที่สุด เท่ากับ 2.34 กรัมต่อน้ำสลัด 100 กรัม และสลัดครีมคิวพี มีปริมาณไขมันทั้งหมดมากที่สุดเท่ากับ 48.33 กรัมต่อน้ำสลัด 100 กรัม และผลการตรวจวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก พบว่ามีจำนวน 4 ตัวอย่าง ที่ไม่พบสารกันบูดทั้งสองชนิดเลย ได้แก่ ไฮนซ์ สลัดครีม สูตรต้นตำรับ, อีซีเฟรซ น้ำสลัดครีม, สุขุม สลัดครีม สลัดครีม คิวพี ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบปริมาณวัตถุกันเสียทั้งสองชนิด เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ อเมริกา คลาสสิค แรนส์ ปริมาณกรดเบนโซอิกเท่ากับ 664.14 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณกรดซอร์บิก เท่ากับ 569. 47 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รวมทั้งสองชนิดเท่ากับ 1,233.61 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบวัตถุกันเสีย มีการแสดงข้อมูลการใช้วัตถุกันเสียบนฉลากให้ผู้บริโภคทราบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีในการตัดสินใจของผู้บริโภค.


Subject : น้ำสลัด. น้ำสลัด – ปริมาณไขมัน. วัตถุกันเสีย. อาหาร. ผลิตภัณฑ์อาหาร. น้ำสลัด – แง่โภชนาการ.

Author : รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ และริญ เจริญศิริ.
Source : หมอชาวบ้าน 42, 494 (มิ.ย. 2563) 48-51
Abstract : กระถิน เป็นผักพื้นบ้าน ขึ้นอยู่ตามริมรั้ว ส่วนมากจะนิยมนำมาเป็นผักเครื่องเคียง ทั้งส่วนยอดอ่อนและเมล็ดอ่อน ซึ่งในบทความนี้ แนะนำเมนูสำหรับกินกับยอดกระถินคือ พล่ากุ้ง มีกรรมวิธีการทำพล่ากุ้งยอดกระถิน รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการอย่างละเอียด ซึ่งเป็นเมนูที่ให้พลังงานต่ำ เมื่อกินกับข้าวสวย 1 จาน ให้พลังงานเพียง 366 กิโลแคลอรี ให้ไขมันน้อยมากคิดเป็นร้อยละ 2 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคใน 1 วัน (แนะนำเฉลี่ยวันละ 65 กรัม) ส่วนปริมาณคอเลสเตอรอลที่มาจากเนื้อกุ้ง มีอยู่ร้อยละ 23 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภค คือไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน สำหรับโซเดียมจัดอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ คือมีประมาณร้อยละ 31 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภค คือ ไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม นอกจากนี้ เมนูพล่ากุ้งยอดกระถิน เป็นแหล่งที่ดีพอใช้ของวิตามินซีและมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูง เมนูนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดหรือคุมน้ำหนักตัว หรือผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง


Subject : กระถิน. อาหาร. พล่ากุ้งยอดกระถิน – แง่โภชนา.

Author : บรรลุ ศิริพานิช.
Source : หมอชาวบ้าน 42, 494 (มิ.ย. 2563) 77-78
Abstract : โดยทั่วไปเมื่อถึงวัยสูงอายุ จะมีไขมันตกตะกอนตามผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแข็ง ถ้ายิ่งมีไขมันในเลือดสูง ยิ่งจะเกิดปัญหาผนังหลอดเลือดแข็งมากยิ่งขึ้น ผลที่ติดตามมาอาจรุนแรงถึงชีวิตได้ เพราะเมื่อไขมันตกตะกอนมากจะทำให้ขนาดรูของหลอดเลือดเล็กลง และขาดความยืดหยุ่น ดังนั้นการกินอาหารที่ได้สัดส่วนถูกต้อง ประกอบด้วยอาหารหลัก 6 หมู่คือ 1. โปรตีนได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ 2. คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ แป้ง ข้าวต่างๆ 3. ไขมัน ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ทุกชนิด นม ไขมันจากพืช 4. วิตามิน ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี วิตามินดี 5. เกลือแร่ ได้แก่ แคลเซียม เหล็ก 6. กาก/ใยอาหาร ได้แก่ ข้าวกล้อง ผัก ผลไม้ การกินอาหารให้ได้สัดส่วนตามอาหารหลัก 6 หมู่ข้างต้นนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมหรือวิตามินเพิ่มเติมอีก.

Subject : อาหาร . โภชนาการ.