ชื่อเรื่อง :  รอบรู้ รอบโลก : ไบโอพลาสติกทางเลือกรักษ์โลกที่ทั่วโลกใส่ใจ
ผู้แต่ง :  กิตติยา ปลื้มใจ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
สังกัด :  กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 ประจำเดือนมกราคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด