ชื่อเรื่อง :  “หน้ากากอนามัย” อ่านให้รู้ ดูให้เป็น เลือกใช้ให้ถูก
ผู้แต่ง :  โสรญา รอดประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
สังกัด :  สำนักเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือพฤษภาคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด