ชื่อเรื่อง :  “Sugar-based surfactants” ทางออกเพื่อสิ่งแวดล้อมทางตันของผู้ประกอบการไทย?
ผู้แต่ง :  หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สังกัด :  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือพฤษภาคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด