ชื่อเรื่อง :  Digi-POS: แคชเชียร์อัตโนมัติแบบฮอโลแกรม
ผู้แต่ง นุจรินทร์ พลหงษ์ นักวิทยาศาสตร์ วรุณรัตน์ บูรณะกุล นักวิทยาศาสตร์
สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด