ชื่อเรื่อง :  ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ สำหรับครัวเรือน
ผู้แต่ง อนุชา สินธุสาร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด