Title : แนะทำความสะอาดกระป๋องก่อนเปิด ลดเสี่ยงสัมผัสปนเปื้อน

         กรมอนามัย แนะเพิ่มความมั่นใจก่อนเปิดกินให้ทำความสะอาดกระป๋องก่อน เพื่อลดเสี่ยงการสัมผัสปนเปื้อนบริเวณพื้นผิวของกระป๋อง พร้อมย้ำให้เลือกซื้อปลากระป๋องที่สภาพดี ไม่บุบ ไม่เป็นสนิมและก่อนกินทุกครั้งต้องผ่านความร้อนเพื่อความปลอดภัย ควรเลือกซื้อกระป๋องที่อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ โดยเฉพาะตะเข็บหรือรอยต่อของกระป๋องต้องเรียบ ฝาหรือก้นกระป๋องแบนเรียบ ส่วนขอบกระป๋องจะต้องไม่มีรอยรั่วซึม ไม่เป็นสนิม ไม่โป่งนูน เนื่องจากมีแรงดันของก๊าซที่เกิดจากการเน่าเสียของอาหารภายในกระป๋อง และให้ดูฉลากสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรองและมีเลขสารบบอาหารหรือตัวเลขหลังเครื่องหมาย อย. พร้อมทั้งสังเกตวัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุ ที่สำคัญก่อนบริโภคทุกครั้งควรทำความสะอาดกระป๋อง และหีบห่อเมื่อซื้อมา แล้วจัดเก็บพร้อมกับล้างมือทันที และเมื่อจะบริโภคควรนำปลามาปรุงผ่านความร้อนอีกครั้ง ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี อ่านเพิ่มเติม

Source : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ข่าวสุขภาพ 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com