Title : สารเคลือบไคโตซานช่วยยืดอายุในผลิตภัณฑ์เนื้อปลาสด

        ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจกับบรรจุภัณฑ์มากขึ้นทั้งในรูปแบบฟิล์มถนอมอาหารและ สารเคลือบถนอมอาหารที่สามารถรับประทานได้เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก ยิ่งขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์ ชาวอิหร่านได้คิดค้นและพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารสกัดไคโตซานร่วมกับสารสกัดจากชาและอบเชย ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ์เนื้อปลาสด โดยจากผลการทดลองพบว่า การเคลือบไคโตซานร่วมกับสารสกัดจากชาและอบเชย สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อปลาได้นานถึง 15 วัน ซึ่งมีค่า FFAs, TMA, TVBN, สีและ pH อยู่ในช่วงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยังคง ฃความสดไม่เน่าเสีย ในขณะที่เนื้อปลาชุดควบคุมที่ปราศจากการเคลือบผิวมีอายุเพียง 5 วันเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม

Author : เครือวัลย์ พรมลักษณ์.

Source : สถาบันอาหาร ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม. 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com