บรรจุภัณฑ์อาหารมีบทบาทหลัก คือ การปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุอยู่ภายในจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้อาหารเสื่อมเสีย รวมถึงการแสดงส่วนผสมและข้อมูลด้านโภชนาการของอาหารให้ผู้บริโภคทราบ นอกจากนี้ยังมีบทบาทที่สำคัญอื่นๆ เช่น ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกสบาย และยังป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของบรรจุภัณฑ์ คือ เพื่อเก็บรักษาอาหารด้วยวิธีที่ใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของภาคอุตสาหกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค คงไว้ซึ่งความปลอดภัยของอาหาร และลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

 

รู้จักกับเครื่อง Form Fill Seal

เครื่อง Form-Fill-Seal (FFS) คือ เครื่องบรรจุที่สามารถ ขึ้นรูป บรรจุ และปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ได้ในเครื่องเดียว สามารถแบ่งประเภทของเครื่อง FFS ได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ Vertical form-fill-seal (เครื่องบรรจุ-ขึ้นรูป-ปิดผนึก แบบแนวตั้ง) และ Horizontal form-fill-seal (เครื่องบรรจุ-ขึ้นรูป-ปิดผนึก แบบแนวนอน) ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานในสายการผลิต

นวัตกรรมของเครื่องขึ้นรูป-บรรจุ-ปิดผนึก เพื่อสิ่งแวดล้อม

1.นวัตกรรมของเครื่องขึ้นรูป-บรรจุ-ปิดผนึก ที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องขึ้นรูป-บรรจุ-ปิดผนึก มักจะใช้ฟิล์มอ่อนตัวที่ผลิตจากจากพลาสติกชนิดต่างๆ ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ แต่นวัตกรรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากเครื่องขึ้นรูป-บรรจุ-ปิดผนึกแบบเดิมเพียงแต่เปลี่ยนวัสดุบรรจุภัณฑ์ในการขึ้นรูปเป็นกระดาษเพียงอย่างเดียว

2.นวัตกรรมพอลิสไตรีน..รีไซเคิลได้

พลาสติกชนิดพอลิสไตรีนเป็นผลผลิตจากปิโตรเคมี ที่มีการนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร มักจะอยู่ในรูปแบบโฟมหรือแผ่นอัดแน่น เดิมทีจากการศึกษาพบว่าพลาสติกชนิดนี้มีอันตรายทั้งกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จึงมีการรณรงค์ให้ใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ แทน แต่ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ทำให้พอลิสไตรีนเป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้น

 ที่มา : foodfocusthailand