ของเสียหรือขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มส่วนใหญ่มีที่มาจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิต (Production line losses) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหลและบรรจุภัณฑ์ที่มีความเสียหาย ขยะวัตถุดิบ และขยะจากการกรองสะอาดซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำเสียและกากตะกอน ผู้ผลิตเครื่องดื่มมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อของเสียที่เกิดขึ้นในสถานที่ผลิตสินค้าของตน ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสินค้าออกจำหน่ายซึ่งจะกลายเป็นขยะต่อไปในที่สุดด้วย

สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียและขยะในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และประโยชน์ที่ได้รับในการลดปริมาณของเสียและขยะ

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มก่อให้เกิดขยะหรือของเสียมากมาย ซึ่งของเสียหลักๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น คือบรรจุภัณฑ์ที่เสียหาย เครื่องดื่มที่รั่วไหลในสายการผลิตหรือส่วนเกินของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ส่วนของเสียอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ได้แก่ ขยะวัตถุดิบและขยะที่เกิดขึ้นในกระบวนการกรองซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำเสียและกากตะกอนของเหลวที่มาจากขั้นตอนปรับสภาพน้ำให้พร้อมต่อการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อของเสียที่เกิดขึ้นในสถานที่ผลิต รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปจำหน่ายซึ่งสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นขยะด้วย การลดปริมาณของเสียจึงมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มเป็นอย่างมาก โดยมีผลต่อกระบวนการผลิตในทุกๆ ด้าน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เดินหน้าผลิตได้อย่างต่อเนื่องและลดความยุ่งยากเมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย การลดปริมาณของเสียในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มยังช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบด้วย ทั้งพนักงานและนายจ้างเองก็จะได้รับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้นเพราะจัดการกับของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม การลดปริมาณของเสียยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีของเสียและการกำจัดขยะในการผลิตเครื่องดื่มเป็นสาเหตุสำคัญได้ด้วย อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะ ทำให้สามารถจัดสรรงบส่วนนี้ไปใช้กับส่วนอื่นของธุรกิจได้อีก

 ที่มา : foodfocusthailand