ทุเรียน (Durian) เป็นชื่อเรียกขานตามแบบภาษามลายู ซึ่งมาจากคำว่า duri แปลว่า หนาม ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเปลือกหนา หนามแหลม มีกลิ่นที่โดดเด่น มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไป ได้ชื่อว่าเป็น “King of fruit” และเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย แหล่งปลูกทุเรียนที่สำคัญ คือ ภาคตะวันออก ในจังหวัด จันทบุรี ระยอง ตราด เป็นต้น

1 ปีกว่าแล้วที่คนไทยต้องเผชิญหน้ากับการระบาดของโควิด-19 โดยได้เข้ามาดิสรัปการใช้ชีวิตแบบเดิม ซึ่งทุกคนต้องปรับพฤติกรรมกันใหม่ให้เป็นแบบ New Normal ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา หรือสาธารณสุข อย่างไรก็ดีในสถานการณ์ที่ไม่รู้ถึงจุดสิ้นสุดการระบาดของโควิด-19 สิ่งที่ทุกคน ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือการป้องกันและดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

หลายคนอยากมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มีรูปร่างที่สมส่วน ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานย่อมส่งผลให้สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัย    

ภาวะสมองเสื่อม คือ  กลุ่มอาการที่มีการทำงานของสมองในด้านความจำ ความคิด การใช้เหตุผล การใช้ภาษา และการรับรู้สิ่งแวดล้อมผิดปกติ เกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งที่แก้ไขได้และไม่ได้ เช่น

ความอ้วน หรือน้ำหนักเกินมาตรฐานส่งผลให้สุขภาพแย่ลง และเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หลายคนจึงหันมารักษาสุขภาพทั้งออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร และเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น 

  ทุกคนคงเคยเห็นเจ้าผลไม้ตากแห้ง ที่มีชื่อว่า อินทผาลัม ซี่งผลรี ๆ เล็ก ๆ แห้ง ๆ สีน้ำตาลเข้ม วางขายอยู่ตามแผนกผลไม้ตากแห้งกันใช่มั้ยคะ หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เพียงผลไม้ตากแห้งธรรมดาไม่มีความพิเศษอะไร แต่ที่จริงแล้วเจ้าอินทผาลัมนี้ นอกจากจะเป็นผลไม้ต่างถิ่นที่มีราคาค่อนข้างสูงแล้ว ยังคุณประโยชน์มากมายต่อสุขภาพอีกด้วย

โดยปกติ ผลไม้เมื่อถูกเก็บเกี่ยวแล้วตั้งทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งจะเกิดการเหี่ยวเฉาและเน่าเสียตามธรรมชาติ เนื่องจากธรรมชาติของผลไม้นั้นจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ดังจะเห็นได้ว่าผลไม้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะอวบน้ำ และมีสารอาหารที่จุลินทรีย์ชอบอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ตามชนิดและสายพันธุ์ของผลไม้ที่เป็นอาหาร ถึงแม้ว่าผลไม้จะมีการผลิตสารที่มีลักษณะเป็นฟิล์มบาง ๆ คล้ายไขเคลือบผิว ซึ่งเป็นกระบวนการป้องกันการสูญเสียน้ำและการเข้าทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคก็ตาม แต่สารเคลือบผิวเหล่านี้จะค่อย ๆ สลายไปตามธรรมชาติ ทำให้ผลไม้เกิดการสูญเสียน้ำ จนเหี่ยวเฉา และเน่าเสียในทีสุด

     ในโลกยุคปัจจุบันที่คนเริ่มหั่นมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งดูแลร่างกายโดยการออกกำลัง ดูแลและควบคุมน้ำหนักด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และสนใจในเรื่องของโภชนาการมากขึ้น ฉลากโภชนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าสิ่งที่เราเลือกซื้อและเลือรับประทานอยู่นั้นมีคุณค่าเพียงใด และยังสามารถช่วยกำหนดปริมาณการรับประทานให้เหมาะสมและถูกต้องอีกด้วย