วิธียอดนิยมในการลดน้ำหนัก คือ การลดการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของ “แป้ง” เพราะเชื่อว่าแป้งเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง รับประทานมากเกินไปอาจสะสมจนกลายเป็นไขมันจนทำให้อ้วนขึ้นได้ แต่จริงๆ แล้วการลดแป้ง เป็นวิธีที่ถูกต้องในการลดน้ำหนักหรือไม่?

ยาสมุนไพรชื่อแรกๆ ที่หลายคนนึกออก คงหนีไม่พ้น ฟ้าทะลายโจร ทีมีสรรพคุณช่วยแก้หวัด แก้ไข้ ไม่สบาย  เจ็บคอ กระหายน้ำ เลยไปจนถึงรักษาอาการท้องร่วง ปัสสาวะสีเข้ม แถมยังไม่ส่งผลเสียต่อตับ หลายคนจึงนำมาทานแก้หวัดแก้ไข้แทนยาปฏิชีวนะ

การระบาด "โควิด-19" ระลอกใหม่ “ฟ้าทะลายโจร” กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ฟ้าทะลายโจรยังมีข้อจำกัด ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รักษา แต่ยังไม่มีงานวิจัยว่าป้องกันโควิด 19 ได้ 

ปัจจุบันตลาดการค้าโลกมีแนวโน้มเปิดเสรีมากขึ้น การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศคู่ค้ายอมรับผลิตภัณฑ์ ทำได้โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ในอุตสาหกรรมอาหาร

   ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ  ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล มาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบหลายด้านแต่ไม่ได้จำกัดเฉพะแค่ด้านเหล่านี้

อะคริลาไมด์ เป็นสารที่ก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง จึงอาจก่อมะเร็งในมนุษย์

อาหารแข่เเข็งจะมีปริมาณเกลือโซเดียมที่ค่อนข้างมากเพื่อถนอมอาหาร ถ้ารับประทานเป็นประจำทุกวันโอกาสที่จะได้รับโซเดียมเกินในแต่ละวันค่อนข้างสูง ส่งผลให้ไตและหัวใจทำงานหนัก 

   ปัจจบันนี้ผู้บริโภคต่างมีความตื่นตัวในการควบคุมปริมาณกรบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งพลังงานสูงเพื่อหลีกเลี่ยงความอ้วน ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกแนะนำให้ลดการบริโภคน้ำตาลและนอกจางนี้ยังลดการบริโภคไขมันอีกด้วย