ชื่องาน : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและยกระดับมาตรฐานในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่และ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย

ผู้จัดโครงการ : สถาบันอาหาร

รายละเอียดโครงการ :  

  • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและยกระดับมาตรฐานในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่และ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย 
  • สาขาเป้าหมายอุตสากรรมประมงแปรรูป
  • พื้นที่การดำเนินงาน  ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล

กิจกรรมโครงการ : 

  • กิจกรรมที่ 1 การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  • กิจกรรมที่ 2 การจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP, HACCP

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สถาบันอาหาร 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com