ชื่องาน : หลักสูตรออนไลน์ Food Defense การป้องกันการก่อการร้าย การกลั่นแกล้ง การก่ออาชญากรรมทางอาหาร
ผู้จัดอบรม : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
รายละเอียดการอบรม : 
  • เรียนออนไลน์ วันที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 09.00-16.30น. 
  • เรียนแบบ live สด ผ่าน Zoom และกลุ่ม Facebook 
  • วิทยากร :  อาจารย์ วิจิตรา จำปาทอง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT 
  • ได้รับประกาศนียบัตรทุกท่าน 
  • มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
  • สมาชิก FoSTAT 1,500 บาท
  • บุคคลทั่วไป 1,800 บาท อ่านเพิ่มเติม 

ลงทะเบียน Online ผ่าน Google forms ได้ที่ https://bit.ly/2BmnvQ0

หัวข้อในการบรรยาย : 

1. บทบาทและหน้าที่ของ Food Defense 

2. ความแตกต่างของ Food Defense / Food security / Food safety

3. Mitigation strategies

4. Threat assessment 

  • CARVER+Shock
  • Accessibility & Vulnerability Assessment 
  • Food Defense Self-Assessment Checklist

5. Food Defense plan

สนใจเข้าร่วมสัมมนาหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

แหล่งที่มาของข้อมูล : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

แหล่งที่มาของภาพ : www.fostat.org