การผลิตเนยแคลอรี่ต่ำ [US 5,075,125]  Abstract    Fulltext

abstractเนยที่ผลิตนี้มีแคลอรี่ตํ่า เพราะมีไขมันเนยเพียงร้อยละ 30 - 50 เท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ 50 - 65 เป็นน้ำ