อุปกรณ์ออกกำลังกาย [WO 96/36,402]  Abstract    Fulltext

abstractอุปกรณ์นี้ติดตั้งประกอบกับเก้าอี้นั่งทํางานแบบมีล้อเลื่อนเพื่อใช้ออกกําลัง ด้วยการออกแรงใช้เท้าเหยียดอุปกรณ์ ซึ่งมีล้อเลื่อนออกไปและผ่อนแรงให้มันดีดกลับ