ตู้อบแห้งเสื้อผ้าชนิดเคลื่อนย้ายง่าย [US 5,829,162]  Abstract    Fulltext

abstractตู้อบแห้งเสื้อนี้ดัดแปลงจากถุงที่ใช้ใส่เสื้อ โดยเจาะช่องที่มุมปลายล่าง เพื่อสอดเครื่องเป่าผมให้เป่าลมร้อนเข้าไปในถุงและเจาะช่องทางปลายด้านบน เพื่อให้ลมพาความชื้นออกไปได้