การทำผลไม้แห้ง [US 5,362,503]  Abstract    Fulltext

abstractการทําให้ผลไม้แห้งและแป้งธัญญพืชนุ่มพร้อมกัน เมื่อแช่ในนํ้านม ต้องแช่ผลไม้ในกลีเซอรอล ที่มีเอ็นไซม์ คาร์โบไฮเดรสเจืออยู่ ร้อยละ 0.05-0.5 ส่วน ที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส เพื่อให้กลีเซอรอลซึมเข้าไปในเนื้อผลไม้ ประมาณร้อยละ 10 ก่อนที่จะทําให้แห้ง