กระดานดำชนิดม้วน [WO 94/29,126]  Abstract    Fulltext

abstract กระดานดําทําด้วยแผ่นพลาสติกที่เขียนได้ด้วยปากกาไส้สักหลาด ซึ่งสามารถม้วนเก็บได้