แพที่ขับเคลื่อนด้วยรถจักรยาน [US 5,830,020]  Abstract    Fulltext

abstractแพนี้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่กําหนดด้วยการบังคับล้อหน้าและพลังงานขับเคลื่อน ที่ได้รับถ่ายทอดด้วยการหมุนล้อหลังของรถจักรยาน