แถบทําเสียง [US 5,830,037]  Abstract    Fulltext

abstract : เมื่อจับปลายทั้งสองข้างของแถบทําเสียง ที่ทําด้วยวัดสุที่ยืดหยุ่นแล้วดึงให้ส่วนที่โป่งออกนี้ มาแตะติดกันแรงๆ จะเกิดเสียงดังขึ้น