การสกัดเปล้าน้อย [US 5,264,638]  Abstract    Fulltext

abstractการสกัดสารจากเปล้าน้อย ใช้ aliphatic alcohol สกัด Plaunotol ออกจากใบสดก่อน แล้วจึงแยกPlaunotol ออกจากสารละลายด้วย Chlorinated hydrocarbon