วิธีทําให้ส้มปอกง่าย [US 5,200,217]  Abstract    Fulltext

abstractวิธีทําให้เปลือกส้มปอกออกได้ง่ายนี้ใช้เอนไซม์เพคติเนสเป็นตัวช่วยย่อยให้เปลือกส้มหลุดลอกออกจากผลส้ม